Plat licht

Een plat licht is dikwijls oud en met de jaren verzwakt of versleten. Het maakt ook vaak deel uit van een klassiek architecturaal geheel, waarvoor speciale materialen en heel fijne uitsnijdingen nodig zijn. Contacteer ons! Wij hebben echte ambachtsmannen in ons team, die de werken kunnen inschatten en de beschadigde delen kunnen vervangen, zonder te raken aan de stijl en de harmonie van het geheel.

Plat licht

Renovatie van een beschermd plat licht.